e-mail:
 
 
105.10.14銀髮族旅遊實務操作
105.10.14導遊身心健康探討
105.10.13帶團危機狀況處理
105.10.13台灣溫泉文化
105.10.13北投溫泉博物館
105.10.13貴子坑導覽
105.10.06台灣老建築導覽
105.10.06穆斯林團體接待實務
105.10.05台灣小吃的故事
105.10.05台灣農業發展
105.09.29高雄市區觀光一日示範行程
105.09.22銷售課程-綺麗珠寶(至善路)
105.09.22故宮文物示範導覽(華語)
105.09.22故宮文物示範導覽(英語)
105.09.22故宮文物示範導覽(日語)
105.09.21臺北市區觀光一日示範行程
105.09.19~23導遊實務戶外研習-環島五日(臺北出發)
105.09.14臺灣海岸景觀及景點介紹
105.09.14臺灣特有生物
105.09.13臺灣老街巡禮
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁