e-mail:
-->
 
 
106.05.11郵輪團實務操作
106.05.10穆斯林旅遊團接待實務
106.05.10台灣特色小吃的故事
106.05.04故宮文物示範導覽(日語)
106.05.03臺北市區觀光一日
106.05.02高雄自強活動
106.04.28指南車座談會-導遊帶國民旅遊經驗分享
106.04.27帶團購物氛圍營造
106.04.27台灣特有生物介紹
106.04.26客家傳統文化介紹
106.04.26台灣特色溫泉與泡湯文化
106.04.13中正紀念堂示範導覽
106.04.13臺灣大學導覽解說
106.04.12臺北市區觀光一日示範行程(英語)
106.04.10導遊資訊讀書會
106.04.10故宮文物示範導覽(英語)
106.04.26導遊考照口試訓練班
106.03.30原住民族文化介紹
106.03.30帶團狀況及危機處理
106.03.29銀髮族旅遊實務操作
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁