e-mail:
-->
 
 
106.08.23客家旅遊景點介紹
106.08.22故宮(華語)
106.08.22故宮(英語)
106.08.17-18導遊實務研習-中部地區二日
106.08.15蓮池潭風景區+眷村博物館+舊城示範導覽
106.08.08臺北市區觀光一日示範行程
106.08.03旗津半日示範導覽
106.07.26-28導遊實務戶外研習-東線
106.07.10故宮文物示範導覽(華語)
106.06.27淡水文化園區導覽
106.06.27北投溫泉區導覽
106.06.08台北自強活動
106.05.26導遊資訊讀書會
106.05.25臺灣景點解說技巧分享
106.05.25旅遊保健
106.05.24臺灣傳統建築之美-木雕藝術
106.05.24文化創意產業介紹
106.05.22新莊老街、大漢溪溼地導覽
106.05.17-18東部地區二日導遊研習
106.05.11導遊法規與實務案例
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁